پنج شنبه 09 بهمن ماه 1393
ورود | عضويت
 
 

§          مشخصات رئيس اداره :

نام : حسين         نام خانوادگي : بهزادفر           مدرك : ليسانس مديريت دولتي                مدت سابقه : 10 سال

دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري

هدف : ايجاد اشتغال جديد و مولد در سطح شهرستان

 مراحل :

·          تكميل پرونده متقاضيان توسط دستگاه اجرايي صادر كننده مجوز و ارسال پرونده توسط دستگاه اجرايي به دبيرخانه اشتغال شهرستان

·          تشكيل جلسات كارگروه اشتغال و تائيد پرونده متقاضي

·          ارسال پرونده تائيد شده به بانك عامل معرفي شده توسط متقاضي و نظارت بر حسن اجراي طرح مجري ، پرداخت و تكميل پرونده جهت دريافت يارانه تسهيلات.

دبيرخانــه

الف : ثبت و صدور نامه هاي اداري 

 ب : تايپ كليه نامه هاي اداري 

ج : ابلاغ نامه هاي اداري به همكاران 

د :تحويل فرمهاي نظرسنجي به ارباب رجوع

 

q       تخفيف بيمـه ( استفاده از مزاياي ماده 103 )

1.       درخواست نيرو توسط كارفرما به كاريابي خصوصي

2.       بررسي شرائط كارفرما باتوجه به مندرجات آئين نامه  مذكور توسط اداره كاريابي

3.       صدور فرم معرفي به سازمان تامين اجتماعي

توضيح : صدور معرفي نامه منوط به داشتن كارت اشتغال اداره كار مي باشد. .

بيمه بيكـاري

شرايط و مراحل تشكيل پرونده : ارائه درخواست و كليه مدارك بيمه بيكاري ظرف مدت 30 روز از تاريخ اخراج به اداره كار محل

·          هـدف : تحت پوشش قرار دادن كارگران داراي حداقل 6 ماه دائم و يكسال قراردادي  سابقه بيمه تامين اجتماعي در زمان بيكاري

·          دامنه عملكرد : اداره كار  و امور اجتماعي  و بيمه شده بيكار، مراكز آموزشي ( فني و حرفه اي ، نهضت سواد آموزي ) – سازمان تامين اجتماعي

 

روابط كار

مراحل رسيدگي به دادخواســت  :

q       هيات تشخيـص : متشكل از يك نفر نماينده وزارت كار، يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان

1-       دريافت فرم دادخواست توسط شاكي از واحد روابط كاراين فرم بايد به دقت تكميل شود و در شرح شكايت ضمن توضيـح پيرامون سابقه كار درآخرين محل كـارمـوارد خواسته ، ميــزان حقوق و مزايا،  آخرين تاريخ اشتغال به كار وعلت اخراج يا ترك كار بطور واضح و خوانا  قيد گردد.

2-       ارسال پرونده به شوراي سازش شهرستان پس از ارجاع پرونده توسط شوراي سازش .

3-       حضور طرفين دعوي درجلسه و ارائه اسناد و مدارك مورد استناد به هيات تشخيص ( عدم حضور هريك از طرفين درمراجع رسيدگي مانع از رسيدگي و صدور راي قانوني نمي شود) .

 

q       هيات حل اختلاف : متشكل از يك نفر نماينده وزارت كار، يك نفر نماينده دادگستري ، يك نفر نماينده فرمانداري ، سه نفر نماينده كارفرمايان و سه نفر نماينده كارگران

1-       هيات حل اختلاف به موارد اعتراض به آراء هيات تشخيص رسيدگي مي كند.

2-       هيات حل اختلاف يكبار از طرفين دعوت نموده و پس از تشكيل جلسه حل اختلاف و رسيدگي به موضوع  راي قانوني صادر و به طرفين ابلاغ مي نمايد.

3-       آراء هيات حل اختلاف به استناد ماده 166 قانون كار قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

4-       آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف پس از  قطعيت و ابلاغ به طرفين دعوي و عدم اجرا توسط كارفرما با گواهي مامور ابلاغ اداره كار،  در واحد اجراي احكام دادگستري قابل پيگيري مي باشد.

اموراجتماعـي

·          عنوان : تشكيل شوراهاي اسلامي كار – تشكهاي كارگري، نماينده كارگران و نماينده انجمن هاي صنفي . كانون بازنشستگان و كانون انجمن هاي صنفي كارگري – كارفرمايي

·          هدف :  اجراي قانون شوراها به منظور تامين قسط اسلامي، همكاري درتهيه برنامه و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي كشاورزي و خدمات 

·          دامنه عملكرد : كليه كارگاههاي داراي بيش از 35 نفر درمشاغل دائم خود در حيطه جغرافيايي اداره كار و اموراجتماعي محل

بازرسي كــار

الف :  بازرسي مــوردي :

1-       بازرسي دوره اي و موردي از كليــه واحدهاي صنعتي، توليدي در جهت رفع نواقص و رعايت اصول ايمني ، بهداشتي و پرداخت حقوق و مزاياي قانوني طبق مواد قانون كار
2-       بررسي صورت جلسات كميته حفاظت ايمني واحدهاي توسط بازرس كار
3-       انجام صدور پروانه بهر ه برداري از طرف بازرسي اداره كار:

 

بررسي حوادث ناشي از كار

 

هدف : بررسي كارشناسي و تجزيه و تحليل حوادث ناشي از كار و درصورت لزوم تعيين ميزان قصور حادثه در مورد هريك از طرفين حادثه

           دامنه عملكرد: اداره كار  شهرستان محل وقوع حادثه و فرد حادثه ديده ف نيروي انتظامي ، دادگستري ، تامين اجتماعي

 

§          گزارش مختصري از اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام :

 

1)       رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره.

 

2)       بازرسي از كارگاههاي صنعتي و صنفي جهت ايمني ، بهداشت و صيانت نيروي كار

 

3)       توزيع بن ، يارانه بن و كارت هاي يارانه بن كارگري بين كارگاهها.

 

4)       ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز

 

5)       ثبت نام ،معرفي و به كارگماري متقاضيان كار

 

6)       برگزاري همايش ها جلسات و سخنراني ها در جهت حل معضلات كارگري

 

7)       برگزاري جشن هاي كارگري، نمايشگاههاي صنعت و همايش كارآفريني .

 

8)       پوشش دادن كارگران بيكار تحت حمايت بيمه بيكاري

 

 

§          اقدامات آتي :

 

1-       اجراي پروژ ساختماني اداري اداره كار شهرضا

2-       اجراي پروژه مجموعه ورزشي كارگران شهرضا

 

 

اشتغـــال

شرايط و نحوه ثبت نام و  معرفي بكارمتقاضيان كار:

1-                   كليه متقاضيان كارساكن درمحدوده شهرستان شهرضا جهت ثبت نام در واحد اشتغال بايد ضمن مراجعه به دفاتر كاريابي محل سكونت خود، نسبت به تكميل كارت ثبت نام اقدام نموده و رسيد آنرا دريافت نمايند.

2-                   متقاضيــان پس از دريافت كارت شناسائي كـــار مي توانند با مراجعــه به تابلو اعلانات، اطلاعات لازم درمورد مشاغل اعلام شده ( خواهران و برادران ) راكسب نموده و درصورت وجود فرصت شغلي مناسب به واحد اشتغال مراجعه نمايند.  

3-                   كارفرمايان جهت تقاضاي نيروي كار با شماره تلفنهاي :

 

2222999-2222997 و دورنگار 2229900
و يا با
Email: shahreza@karesfahan.ir

gmil: sme shahreza @ gmail. Com

تماس حاصل نمايند.

 

 
 

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا