فرمانداری شهرستان شهرضا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
2248
1
امور اداری و مالی
 آقای مرتضی شمس
کارشناس امور مالی و اداری                              
 1.  نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی
 2.   تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
 3.  انجام امور مالی فرمانداری و تنظیم اسناد و ارسال به استانداری
 4.   تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز
 5.   اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
 6.   مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
 7.   اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
 8.   رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
 9.   انجام امور مربوط به انتقالات
 10.   پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
 11.   پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری
 12.   بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
 13.   رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
 14.   ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
 15.   رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد
 16.   تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی
 17.   نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
 18.   تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
 19.   تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
 20.   انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان
 21.   تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان
 22.   مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود
 23.   پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید
 24.   تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
 25.   تهیه لیست کشیک کارکنان
 26.   معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت
 27.   تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات
 28.   امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
 29.   نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
 30.   اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
 31.   انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
 
1397/07/17
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal