فرمانداری شهرستان شهرضا
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
2686
1
شورای اداری
مطابق ماده 18 قانون تقسیمات کشوری این شورا به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می شود. اعضای آن فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای ادارات شهرستان می باشد.

وظیفه این شورا تهیه وسایل بهبود امور فلاحتی، آبادی و عمرانی شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت فرماندار در انجام و ظایفی است که قانون بر عهده او گذاشته است.

جزئیات سازمان و وظایف شورای اداری شهرستان به موجب آیین نامه مورخه 7 بهمن ماه 1361 وزارت کشور مقرر گردیده که خلاصه آن :

عضویت شورای اداری شهرستان انتخابی نیست. فرماندار، معاون فرماندار، و رؤسای عالیمقام ادارات کشوری و لشکری شهرستان، اعضای اصلی وثابت آن بوده، در تمام دوره ماموریت خود در آن عضویت دارند.

مطابق آئین نامه، در موردی که موضوع مشاوره، کاری عام المنفعه باشد- که باید به هزینه اهالی اجرا شود- فرماندار می تواند نمایندگان اصناف و مالکین و معتمدین محلی را برای اظهار نظر به شورا دعوت کند و نیز وی میتواند در مواردی که موضوع جنبه فنی دارد متخصصین و کارشناسان را برای مشورت دعوت کند.

ریاست شورا با فرماندار و در غیبت او با نایب رئیسی است که از بین اعضای شورا با اکثریت آرا انتخاب می شود.

شورا هر ماه لااقل یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت. هرگاه حادثه ای در شهرستان روی دهد فرماندار می تواند- چنانچه لازم بداند اعضای شورا را به طور فوق العاده دعوت کند.

تاریخ جلسه ثابت شورا، 15 هر ماه و محل تشکیل آن اداره فرمانداری است.

رئیس شورا غیبت غیر موجه آنها را در صورتمجلس ذکر کرده به اطلاع استاندار و وزارت کشور می رساند.

تهیه و تنظیم دستور جلسه با فرماندار است ولی هر یک از رؤسای ادارات که در شورا عضویت دارند، می توانند تقاضا کنند مطالبی در شورا طرح شود. تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ می شود ولی باید نظر اعضایی که در اقلیت هستند در صورتمجلس قید گردد. در صورت تساوی آرا، رای فرماندار با هر طرف باشد، آن مرجح خواهد بود.

صورتمجلس مذاکرات و تصمیمات به امضای اعضا می رسد، و باید رونوشتی از آن به استاندار، و رونوشت دیگر به وزارت کشور فرستاده شود.

وظایف و اختیارات شورا ی اداری شهرستان:

1- ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان

2- مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان وتربیت بدنی و به طور کلی امور مربوط به عمران شهرستان.

3- رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و همچنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش و برنامه فلاحتی بخش که اداره کل کشاورزی آن را برای اجرا ابلاغ می کند (طبق مواد 2 و 11 قانون عمران).

4- بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین در شورا مطرح می سازد.

5- ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخشهای شهرستان و هماهنگ کردن عملیات آنها با یکدیگر.

6- هر مطلب دیگری که انجام آن قانونا بر حسب دستور دولت به عهده شورا گذارده می شود.

1397/07/08
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal