فرمانداری شهرستان شهرضا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
2257
1
کمیسیون هیئت تطبیق

«هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین» با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا درجهت انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شورای شهرستان با قوانین و مقررات کشور و یا تشخیص تصمیماتی خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشکیل می گردد.

هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

1397/07/14
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal